Tên đăng nhập

thanhliemchg

Họ và tên

Nguyen Liem

Email

thanhliem1301@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-16 9:27:02

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500