Tên đăng nhập

dtvthe

Họ và tên

Đàm Triệu Văn Thế

Email

dtvthe@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-02 4:35:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500