Tên đăng nhập

jayruizluu

Họ và tên

Lưu Gia Bảo

Email

luugiabao1701bh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-14 2:11:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500