Tên đăng nhập

ntdat2006

Họ và tên

Thành Đạt

Email

thanhdat.2107.en@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-14 2:33:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500