Tên đăng nhập

leminhphuongcbh

Họ và tên

Lê Minh Phương

Email

leminhphuong15032005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-17 6:22:48

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500