Tên đăng nhập

ntkiet

Họ và tên

Nguyễn Trí Kiệt

Email

kietmaheo@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-19 1:36:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500