Tên đăng nhập

huy

Họ và tên

tran quang huy

Email

kql02459@xcoxc.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-20 8:29:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500