Tên đăng nhập

Duyphuctvt

Họ và tên

Nguyễn Duy Phúc

Email

nguyenduyphuc0119@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-07-27 7:52:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500