Tên đăng nhập

little

Họ và tên

Đặng Minh Tú

Email

dangminhtu282211@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-04 7:27:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500