Tên đăng nhập

nguyenson

Họ và tên

Nguyen Son

Email

sonqt123456@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-04 9:35:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500