Tên đăng nhập

luongtai727

Họ và tên

Luong Duc Tai

Email

luongtai.py@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-05 8:59:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500