Tên đăng nhập

modwwe

Họ và tên

nguyen huy phong

Email

huynguyenphonglc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-05 4:37:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500