Tên đăng nhập

mngo122

Họ và tên

Ngô Quang Minh

Email

mngo45155@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-05 16:12:50

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500