Tên đăng nhập

blackgoose

Họ và tên

Tiêu Phong

Email

xuanloc2711@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-10-06 2:30:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500