Tên đăng nhập

blabla

Họ và tên

nanicore

Email

harrylee9106ht@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-14 15:22:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500