Tên đăng nhập

tade

Họ và tên

Nguyễn Viết Thành Đạt

Email

datnvt2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-15 11:32:43

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500