Tên đăng nhập

ngtrinhan

Họ và tên

Nguyễn Tri Nhân

Email

ngtrinhan2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-15 11:39:24

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500