Tên đăng nhập

LeeBao

Họ và tên

LeeBao

Email

nguyenvanlebao@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-23 15:02:54

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500