Tên đăng nhập

nhanlay2589

Họ và tên

lê ngọc trọng nhân

Email

nghienloli2589@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-24 7:41:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500