Tên đăng nhập

laducminh2003

Họ và tên

Lã Đức Minh

Email

laducminhpro123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-25 3:57:43

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500