Tên đăng nhập

trongnghia

Họ và tên

nguyễn huy trọng nghĩa

Email

huytrongnghia2007@gmai.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-26 3:42:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500