Tên đăng nhập

taobietma

Họ và tên

vdkhoi

Email

dinhkhoi12tin@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-27 1:50:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500