Tên đăng nhập

giahung_1000

Họ và tên

Gia_Hung

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-28 14:15:36

Bài tập đã đạt

363

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500