Tên đăng nhập

thienvip

Họ và tên

thienvip

Email

htirekasdsk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-08 4:07:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500