Tên đăng nhập

nam140307

Họ và tên

Nguyễn Lê Khánh Nam

Email

nam2007bl2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-09 7:44:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500