Tên đăng nhập

minhducle31o

Họ và tên

Le Minh Duc

Email

minhducle0310@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-10 4:27:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500