Tên đăng nhập

nguyenthanhdat2004

Họ và tên

nguyễn thành đạt

Email

nguyenvantuyentha1975@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-10 18:06:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500