Tên đăng nhập

quocthangngoc14

Họ và tên

Trương Bồ Quốc Thắng

Email

quocthangngoc14@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-16 7:27:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500