Tên đăng nhập

nguyendanghau2006

Họ và tên

Nguyễn Đăng Hậu

Email

ahihibaka1706@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-17 9:24:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500