Tên đăng nhập

thptcm_kieu

Họ và tên

lam thoi kieu

Email

lamthoikieucm_2019@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-20 2:44:20

Bài tập đã đạt

400

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500