Tên đăng nhập

Trum_Loli

Họ và tên

Trum_Loli

Email

lekhanhdang003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-29 10:54:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500