Tên đăng nhập

ntqkhai

Họ và tên

Nguyen Tran Quang Khai

Email

wzz07178@cdfaq.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-09-30 2:08:50

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500