Tên đăng nhập

hien

Họ và tên

hien

Email

0306211452@caothang.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-01 6:30:50

Bài tập đã đạt

244

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500