Tên đăng nhập

kuro_

Họ và tên

kuro

Email

hxvthunder1410@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-03 14:57:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500