Tên đăng nhập

hoclaptrinh

Họ và tên

Email

ndquang2008tq@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-04 16:16:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
mở lại xem code đi ạ 2022-10-04 16:19:09

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500