Tên đăng nhập

hocgioidung

Họ và tên

tiendung

Email

0985411017

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-09 14:58:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500