Tên đăng nhập

thinhbeast

Họ và tên

ppt

Email

bachminhkhang1x@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-10 8:50:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500