Tên đăng nhập

minhhiep

Họ và tên

nguyenminh

Email

hiep270688@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-12 3:00:59

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500