Tên đăng nhập

K28TIN9

Họ và tên

Lương Tiến Đạt

Email

ltdat209@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-12 3:29:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500