Tên đăng nhập

nhson26122004

Họ và tên

cacl0rd

Email

nhson26122004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-12 8:04:07

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500