Tên đăng nhập

asdasdasd

Họ và tên

asdadad

Email

asdasdda@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-14 0:44:37

Bài tập đã đạt

500

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500