Tên đăng nhập

huy080703

Họ và tên

Huy

Email

huy@09.gmail

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-15 13:09:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500