Tên đăng nhập

LeLamCTIN

Họ và tên

Lê Lâm

Email

lelamcuber2005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-15 14:03:25

Bài tập đã đạt

511

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500