Tên đăng nhập

phuongnamPROPTIT

Họ và tên

Dang Phuong Nam

Email

phuongnamDPN2k2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-17 2:48:14

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500