Tên đăng nhập

nhinguu

Họ và tên

lk

Email

vyphan1911.2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-17 5:40:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500