Tên đăng nhập

sus

Họ và tên

phúc

Email

sus@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 1:08:08

Bài tập đã đạt

420

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500