Tên đăng nhập

Jonh

Họ và tên

Pham

Email

datttp@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 8:01:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500