Tên đăng nhập

tienbinh

Họ và tên

tienbinhngo

Email

tienbinhvip20@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-24 3:08:55

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500