Tên đăng nhập

k1_tqviet

Họ và tên

Trần Quốc Việt

Email

vtqktvn123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-29 10:34:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500