Tên đăng nhập

ngu

Họ và tên

trần ngu

Email

lehuynhduc05062003@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-30 3:34:10

Bài tập đã đạt

253

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500